นวดแก้อาการ Remedial Massage

เป็นการนวดเพื่อการบำบัด หรือรักษา สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บของเส้นเอ็น อาการปวดกล้ามเนื้อ แบบเรื้อรัง และพังผืดเกาะตามกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการใช้กล้ามเนื้อลักษณะเดิมๆ เป็นเวลานานแล้วก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

นวดแก้อาการ

เป็นการนวดที่ต้องอาศัยทักษะการนวดที่ผ่านการฝึกฝนและเรียนรู้ในเรื่องของ อนาโตมีของร่างกายและเทคนิคพิเศษที่ใช้ในการนวด โดยมุ่งเน้นการนวดเพื่อการบำบัดและรักษากล้ามเนื้อชั้นลึก และเส้นเอ็นต่างๆ โดยการรักษาจะได้ผลก็ต่อเมื่อได้รับการนวดที่สม่ำเสมอ

นวดแก้อาการ คือ อะไร

เน้นการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการหดเกร็งของทั้งกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น โดยใช้เทคนิคการกดยืดกล้ามเนื้อส่วนลึก การกดจุด Trigger point หรือจุดเจ็บ และการนวดเพื่อสลายพังผืด ซึ่งการนวดแก้อาการนั้นจะไม่ใช่การนวดเพื่อผ่อนคลาย ผู้ได้รับการรักษาอาจมีอาการเจ็บในระหว่างนวด แต่ต้องเจ็บในระดับที่รับได้และไม่เจ็บจนเกินไป เนื่องจากเมื่อกดไปบนจุด Trigger point ซึ่งเป็นจุดที่มีการบาดเจ็บมาก่อนกล้ามเนื้อจะหดเกร็ง ทำให้เลือดไม่สามารถนำสาอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ และบริเวณนั้นกล้างเนื้อจะสร้างสารพิษ Toxin ขึ้นมา ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเหนื่อยล้าในกล้ามเนื้อ การนวดแก้อาการจะช่วยบำบัดอาการเจ็บปวดให้ทุเลาลง และกระตุ้นให้กล้ามเนื้อรักษาตวเองได้เร็วขึ้น

นวดแก้อาการปวดหัวไมเกรน

Remedial Massage for Migraine or Headache อาการปวดหัวไมเกรนมักจะปวดหัวข้างเดียว ส่วนใหญ่ปวดแถวเบ้าตา เหนือใบหู หน้าผาก หรือขมับ มีตั้งแต่ปวดปานกลางไปจนถึงปวดมากแบบทรมาน

นวดแก้อาการเอ็นเข้าศอก

นวดแก้อาการ Tennis Elbow หรือโรคเอ็นอักเสบข้อศอกด้านนอก เป็นการอักเสบของเอ็นปลายกล้ามเนื้อบริเวณแขนท่อนล่างด้านนอกที่เกาะติดกับกระดูกท่อนแขน ก่อให้เกิดอาการปวดบวมบริเวณข้อศอก แขนท่อนล่าง หรือข้อมือ ส่วนใหญ่เป็นโรคที่พบในนักเทนนิส นักกีฬาอาชีพอื่น ๆ และผู้ที่ต้องเหยียดแขนหรือกระดกข้อมือซ้ำ ๆ เป็นเวลานานเป็นการนวดเฉพาะจุดเพื่อแก้ปัญหากล้ามเนื้อและเส้นเอ็นอักเสบ บริเวณข้อศอก โดยฝช้วิธีการนวดคลึง กดจุด ยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ใช้น้ำหนักปานกลาง

แบ่งปันไปยังคนที่คุณรัก

ติดตามเรา