เรียนนวดที่ไหนดี

เรียนนวดที่ไหนดี เรียนหลักสูตรนวดอะไรดี

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจงานนวดสปา และอยากที่จะเรียนรู้ คงมีคำถามในหัวมากมายว่าควร เรียนนวดที่ไหนดี เรียนหลักสูตรนวดอะไรบ้างและถ้าอยากทำงานในร้านนวดสปาหรือไปทำงานต่างประเทศควรเรียนกับสถาบันไหน

ในเมืองไทยมีโรงเรียนนวดดีๆมากมายทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งมาตรฐานก็ใกล้เคียงกัน แล้วจะเลือกเรียนนวดที่ไหนดีนั้น ก็ควรจะเลือกที่ใกล้บ้านหรือใกล้ที่พักเพราะคอร์สนวดส่วนมากเรียนกันหลายๆวันเฉลี่ย 1 – 3 เดือนสำหรับคอร์สระยะสั้น บางคอร์สเรียนกัน 3-12 เดือนก็มี แถมยังต้องเก็บเคสฝึกปฏิบัติอีกการเลือกโรงเรียนนวดที่ไหนดีนั้น เลือกไม่ยากเพียงแต่เลือกหน่วยงานหรือโรงเรียนที่ได้การรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขเป็นใช้ได้ เพราะเวลาไปสมัครงาน ร้านนวดและสปาส่วนมากจะพิจารณาจากที่เรียนที่เราจบมาและใบรับรองหรือใบอนุญาตเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันมีหลายๆสถาบันเปิดคอร์สสอนนวด สอนสปาต่างๆมากมายทั้งที่ได้รับการรับรองและไม่ได้รับการรับรอง หากท่านเพิ่งจะเริ่มเรียนก็ควรเลือกหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขก่อน เพราะท่านต้องเอาไปใช้ขอใบอนุญาติต่างๆ แล้วหลังจากนั้นท่านจะเรียนคอร์สไหนเพื่อยกระดับความรู้ของท่านก็ได้

หลักสูตรที่สามารถเรียนนวด เรียนสปาได้เพื่อประกอบอาชีพ คือเลือกหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย คณะอนุกรรมการรับรองหลักสูตร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข ซึ่งหลักสูตรกลางที่ได้รับการรับรอง มี 11 หลักสูตรซึ่งสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ดีเหมือนกันหมด

หลักสูตรนวดพื้นฐาน มีดังนี้

1. หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
2. หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
3. หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง
4. หลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง
5. หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150ชั่วโมง
6. หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมง
7. หลักสูตรการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง
8. หลักสูตรการนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง
9. หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง
10.หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 100ชั่วโมง ต่อยอด 60/80 ชั่วโมง(เทียบเท่านวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง)
11. หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพขั้นสูง 600 ชั่วโมง

*** หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพขั้นสูง 600 ชั่วโมง และหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ต้องเป็นสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา (มากกว่า มหาวิทยาลัย) เท่าน้ันท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนได้
หลักสูตรข้างต้นเมื่อเรียนจบแล้วสามารถขอรับใบอนุญาตในการทำงานนวด หรือใช้เพื่อต่อยอดในการเรียนหลักสูตรอื่นๆ ต่อไป

ซึ่งตาม พระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ผู้ที่ทำงานด้วนนวดเพื่อสุขภาพและความงามจะต้อง จะต้องขอใบรับรองเป็นผู้ให้บริกาในการนวดประเภทต่างๆดังนี้

เรียนนวดที่ไหนดี

การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหากเป็นการนวดเพื่อบําบัด วินิจฉัยโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 ผู้ทําการนวดต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต “สาขาการแพทย์แผนไทยหรือเวชกรรมโบราณ”จาก คณะกรรมการวิชาชีพ และต้องดําเนินการในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น (หากเป็นการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค ผู้ที่ทําการนวดไม่จําเป็นต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบการโรคศิลปะ) ยื่นขอได้ที่ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หรือในต่างจังหวัดยื่นที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

มีหลายๆโรงเรียนและหลายสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเหล่านี้ หากจะสมัครเรียน ท่านก็ควรเช็คกับทางผู้สอนหรือทางโรงเรียนให้แน่ใจว่า เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองหรือไม่ การเลือกสถานที่เรียนนั้นแล้วแต่ความสะดวกของท่าน ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐ เช่น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานหรือ ศูนย์พัฒนาอาชีพ ค่าเรียนจะถูกมากหลักร้อย ถึงหลักพัน แต่ท่านต้องเข้าเรียนตามที่ทางสถาบันนั้นๆ เปิดสอน อาจมีเปิดสอนไม่บ่อยนักเหมือนเอกชน แต่คุณภาพดีเยี่ยมไม่แพ้กัน แอดมินก็เรียนมาจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ ซึ่งสามารถการันตีคุณภาพได้เลยว่าดี ได้มาตรฐานเพราะที่นี่ยังเป็น ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานอีกด้วย ท่านสามารถสมัครเรียนที่ศูนย์ใกล้บ้านท่านเพราะมีแทบทุกจังหวัดอยู่แล้ว

ส่วนท่านที่มีเวลาไม่มากที่จะไปเรียน อยากเรียนทันที่ เรียนแบบเร่งรัด หรือเรียนตัวต่อตัว แต่ไม่รู้จะเรียนนวดที่ไหนดี ก็มีเอกชนหลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรกลาง บางแห่งนอกจากจะเป็นโรงเรียนแล้วยังมีร้านนวดสปาเป็นของตนเอง ซึ่งท่านสามารถเรียนรู้จากการทำงานจริงได้จากสถานศึกษาดังกล่าว

“ทางสปาบอร์นมีคอร์สสอนนวด ทำสปาตัว สปาหน้า และคอร์สบิวตี้ทรีทเม้นท์ขั้นสูงที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Course “

แต่นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระยะยาวเช่น หลักสูตรเภสัชกรรมไทย, หลักสูตรเวชกรรมไทย, หลักสูตรผดุงครรภ์ไทย, หลักสูตรการนวดและหลักสูตรปริญญาตรีให้ได้เรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
อยากจะเป็นหมอนวด สปาเธอราพีส หรือบิวตี้เธอราพีส ก็เลือกที่เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน อาจต้องใช้เงินลงทุนและเวลา แต่รับรองคุ้มค่าแน่นอน เพราะสายงานนี้มีการเติบโตสูงมาก และมีแนวโน้มที่จะโตได้อีกหลายปีเพราะ คนไทยและทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพตนเองมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ในวงการนวดสปา ขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะ ส่งผลให้ค่าจ้างงานพุ่งสูงขึ้นมากกว่าอาชีพอื่น

ติดตามเรา

แบ่งปันไปยังคนที่คุณรัก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *