คนป่วยเป็นโรคมะเร็งนวดได้ไหม

หลายปีที่ผ่านมาการนวดถูกห้ามใช้สำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งเพราะเชื่อกันว่า #การนวดสามารถแพร่กระจายมะเร็งผ่านระบบน้ำเหลืองและระบบไหลเวียนโลหิต ตำนานนี้ถูกท้าทายในปี 1990 ด้วยการตีพิมพ์ Massage Therapy and Cancer โดย Debra Curties and Medicine Hands: Massage Therapy for People Living with Cancer โดย Gayle MacDonald จากการวิจัยทำให้ทราบแล้วว่า #การนวดบำบัดจะไม่มีผลต่อการแพร่กระจายของมะเร็ง เพราะระบบน้ำเหลืองและระบบไหลเวียนโลหิตทั้งสองจะเคลื่อนย้ายของเหลวอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการนวดก็ตาม ถ้ามะเร็งกำลังจะแพร่กระจายจะนวดหรือไม่นวดก็ไม่ได้เป็นตัวควบคุมหรือกระตุ้นการแพร่กระจายของมะเร็ง การวิจัยของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติออสเตรเลีย Cancer Coucil of Australia พบว่า คนป่วยเป็นโรคมะเร็งทุกระยะสามารถรับการนวดได้จากการวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติออสเตรเลีย Cancer Coucil of Australia ได้ยืนยันว่าการนวดแม้จะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อของหรือของเหลวในร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดระบบน้ำเหลืองแต่ไม่ได้ส่งผลต่อการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งแต่อย่างไร การนวดปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือไม่ การนวดเบาๆและการนวดเพื่อการผ่อนคลายเป็นการนวดที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในทุกระยะแต่หมอนวดหรือเธอราพีสที่ทำการนวดผู้ป่วยจะต้องมีการซักประวัติของผู้ป่วย และตรวจสอบอาการเจ็บปวดของผู้ป่วยให้ชัดเจน หากบริเวณไหนที่มีอาการเจ็บปวดบวมแดงอักเสบก็ไม่ควรไปนวดบริเวณนั้นเพราะแน่นอนว่าหากสังเกตเห็นผิวชั้นบนมีอาการอักเสบภายในย่อมมีอาการเจ็บปวดและอักเสบมากกว่า บางคนก็กลัวว่าการนวดจะทำให้เชื้อมะเร็งแพร่กระจายไปตามระบบน้ำเหลืองหรือระบบเลือดซึ่งจริงๆแล้วระบบน้ำเหลืองและระบบเลือดของคนเราก็ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะเลือดก็ต้องไปเลี้ยงเพราะเลือดก็ต้องนำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์อยู่ตลอดเวลาและน้ำเหลืองก็ทำหน้าที่เหมือนการ์ดป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งระบบน้ำเหลืองก็มีการไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาเช่นกันอย่างไรก็ตามการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองไม่สามารถทำให้เซลล์มะเร็งแพร่กระจายได้ จากการวิจัยเซลล์มะเร็งสามารถพัฒนาและแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง DNA ภายในเซลล์นั้นๆ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของร่างกาย ในประเทศออสเตรเลียการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแพทย์ผู้ทำการรักษาจะแนะนำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับบริการนวดซึ่งการนวดเป็นหนึ่งในแนวทางการเยียวยาและบรรเทาอาการเจ็บปวดของผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งการนวดนี้สามารถรับบริการได้ตามโรงพยาบาลและคลินิกนวดทั่วไปภายใต้การแนะนำของแพทย์ผู้รักษาเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดทางร่างกายให้แก่ผู้ป่วย …

คนป่วยเป็นโรคมะเร็งนวดได้ไหม Read More »