นวดสวีดิช

การนวดสไตล์สวีดิช (Swedish Massage)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

You are not yet enrolled in this course.

คำอธิบายรายวิชา

การนวดสวีดิช ถือ เป็นรากฐานของการนวดแบบตะวันตกแทบทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมวิธีการนวดที่ลงน้ำหนักเบาปานกลางถึงมากจนถึงระดับการลงน้ำหนักให้เกิดผลต่อกล้ามเนื้อชั้นลึกโดยใช้น้ำมันหรือครีมเป็นสื่อเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างผิวหนังและมือของผู้นวดการนวดสวีดิชจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายจะไม่เน้นการนวดที่ทำให้ผู้ถูกนวดเจ็บปวด.

เทคนิคการนวดสไตล์สวีดิช การนวดแบบสวีดิช (Swedish Massage Therapy) เป็นการนวดอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเช่นกันทั้งนี้การนวดสวีดิชยังสามารถนวดให้กับคนที่มีอาการเจ็บป่วยได้ เช่นคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ อาการปวดบริเวณช่องท้องเป็นต้นทั้งนี้ แต่ต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้รักษา การนวดสวีดิชสามารถใช้น้ำมันหอมระเหยร่วมด้วยได้

นวดแบบสวีเดนหรือที่รู้จักกันดีว่า ‘การนวดแบบคลาสสิค’ มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย และลดความตึงเครียดภายในกล้ามเนื้อ การนวดใช้น้ำหนักที่แตกต่างกันโดยใช้นำ้หนักเบา สลับปานกลางเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกาย การลูบ (Effleurage) การบีบ (Petrissage) การกด (Friction/Rubbing) การทุบ (Tapotement/Tapping) และการสั่น (Vibration) เป็นท่าหลักซึ่งจะใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละส่วนของร่างกายและความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ, และปรับจังหวะความยาวของสะโตรคที่ลูบที่แตกต่างกันไปให้กับลูกค้า

โดยนักนวดบำบัดจะมีเทคนิคที่ใช้ในการนวดแบบสวีดิชดังนี้:

  • การลูบ (Effleurage)
  • การบีบ (Petrissage)
  • การกด (Friction/Rubbing)
  • การทุบ (Tapotement/Tapping)
  • การสั่น (Vibration)

เป็นท่าหลักซึ่งจะใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละส่วนของร่างกายและความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ, และปรับจังหวะความยาวของสะโตรคที่ลูบที่แตกต่างกันไปให้กับลูกค้า

error: Content is protected !!