รีเชฟชั่นร้านนวดสปา

ภาษาอังกฤษสำหรับรีเชฟชั่นและเธอราพีส – งานนวด สปา

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

เมื่อลูกค้ามาถึงนอกจากรีเซพชั่นจะเป็นผู้ต้อนรับลูกค้าแล้วสปาเธอราพีส ก็สามารถช่วยเหลือในงานต้อนรับได้ โดยการกล่าวต้อนรับและให้ลูกค้ากรอกแบบสอบ เมื่อกรอกแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว เราสามารถแนะนำบริการที่เหมาะสมกับลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้าที่มาใช้บริการนวดและสปา จะมีคำศัพท์เฉพาะที่พนักงานนวดและสปาควรเรียนรู้เพื่อการสื่อสารที่เหมาะสม และทำให้เราสามารถบริการลูกค้าได้ตามความต้องการ ภาษาอังกฤษอังกฤษที่ ทางสปาบอร์นได้นำเสนอวันนี้ จะเป็นบทสนทนาที่ใช้ในการต้อนรับในสปาและร้านนวด และในระหว่างให้บริการในห้องทรีทเม้นท์ หรือห้องนวด

error: Content is protected !!