นวดดีพทิชชู่
Current Status
Not Enrolled
Price
$29
Get Started
or


Price: $29.00

You are not yet enrolled in this course.

คำอธิบายรายวิชา

การนวดดีพทิชชู่ เป็นการนวดคล้ายๆ กับการนวดสวีดิช แต่มีเทคนิคในการนวดที่แตกต่างออกไป โดยการนวดดีพทิชชู่ Deep Tissue Massage ใช้จังหวะในการนวดช้าและลึกกว่า เพื่อให้เข้าถึงกล้ามเนื้อชั้นลึก รวมถึงเส้นเอ็น และพังผืดที่เกาะอยู่รอบๆกล้ามเนื้อ การนวดดีพทิชชู่เป็นการนวดเพื่อรักษาและบำบัดอาการบาดเจ็บ อาการปวดเมื่อย อาการเกร็งและตึงของกล้ามเนื้อ โดยมุ่งเน้นการนวดเพื่อรักษาเฉพาะจุดเช่น อาการปวดเมื่อย หรือมีพังผืด การตึง หรือบาดเจ็บตามบริเวณต่างๆ เช่นปวดหลังเรื้อรังเนื่องจากกล้ามเนื้ออักเสบ กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง ปวดคอ ปวดไหล่ เป็นต้น

error: Content is protected !!