ความแตกต่างระหว่างนวดไทยกับนวดน้ำมัน

ความแตกต่างระหว่าง นวดไทย VS นวดน้ำมัน การนวดหลักมี 2 แบบที่ร้านนวดไทยมักนิยม ให้บริการด้วยนวดไทย หรือนวดออย ซึ่งการนวดแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ นวดแห้ง นวดน้ำมัน และนวดพร้อมใช้อุปกรณ์เสริมอื่นร่วมด้วย By Pimjai Lancaster การแบ่งประเภทของการนวดแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้ 1.นวดแห้ง คือการนวดที่ไม่ใช้น้ำมัน เช่น นวดกดจุดแบบจีน นวดชิอัตสึของญี่ปุ่น และการนวดไทยเป็นต้น ซึ่งการนวดไทย แบบแห้งก็แบ่งย่อยออกมาเป็นนวดไทยมี 2 แบบที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายคือ1) นวดแบบเชลยศักดิ์ -การนวดไทยได้รับอิทธิพลมาจากการนวดแบบอินเดียซึ่งมีการเผยแพร่มายังเมืองไทย ซึ่งเป็นการนวดให้ตัวเองและนวดกันเองภายในครอบครัว โดยนวดไทยนั้นจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น มือ เท้า แขน ศอก เข่า และเท้าในการนวด ซึ่งเทคนิคในการนวดก็คือ การบีบ การกดจุด การยืด ดึง และดัดตัว ซึ่งนวดไทยรู้จักในนามของนวดแบบโยคะ 2)การนวดแบบราชสำนัก ความแตกต่างของการนวดอยู่ที่เทคนิคการนวด โดยการนวดราชสำนักจะใช้เพียงมือในการนวดเท่านั้น ไม่มีการใช้ศอก เท้า …

ความแตกต่างระหว่างนวดไทยกับนวดน้ำมัน Read More »